Tiretades són accions artístiques als hospitals, les quals potencien el benestar dels infants, joves, i les seves families durant l’ingrés hospitalari, sent aquests els protagonistes de processos creatius col·laboratius. Les intervencions són amb estreta col·laboració amb el personal sanitari i educatiu.