Tiretades

Tiretades és un projecte de dinamització artística als hospitals: un espai de creació i benestar per als infants i joves hospitalitzats, les seves famílies i acompanyants.

Desenvolupem processos creatius amb arts plàstiques, complementades amb altres disciplines (música, escultura, etc.), amb propostes col·lectives adaptades a les diferents edats i necessitats, al voltant d’un centre d’atenció. Finalment, culminen en accions artístiques que intervenen diversos espais de l’hospital, amb l’objectiu de poetitzar l’entorn. 

Tiretades_definicio

 

MISSIÓ: Des de Tiretades tenim la voluntat d’acompanyar als infants, joves i a les seves families durant l’ingrés hospitalari, mitjançant processos creatius col·laboratius que modifiquen l’espai on es troben. Aquestes intervencions artístiques potencien el seu benestar i converteixen l’hospital en un espai més agradable. Treballem amb l’estreta col·laboració del personal sanitari i educatiu.

OBJECTIU GENERAL: Millorar la qualitat de vida dels infants i joves hospitalitzats i la de les seves famílies, mitjançant processos artístics col·laboratius.

Objectius específics:
1. Fomentar un espai de confiança i proximitat, afavorint la interacció entre pacients, familiars i personal sanitari.
2. Despertar la creativitat i expressió artística com a font de benestar emocional, facilitant estratègies saludables d’afrontament de l’hospitalització.
3. Potenciar l’autoestima i apoderar infants, joves i les seves families, a través de l’aprenentatge lliure i respectuós de diferents tècniques artístiques.
4. Poetitzar l’entorn hospitalari, transformar-lo artísticament i convertir-lo en un espai més amable, gràcies a les creacions col·lectives.