Ideari

FILOSOFIA: Entenem l’art com a eina de transformació tant individual com col·lectiva, un mitjà d’expressió que promou el benestar emocional, l’autoestima i les relacions. Treballem des de l’acompanyament respectuós de cada un i una, amb un aprenentatge des del diàleg i una avaluació constant dels impactes i beneficis sobre tot l’entorn hospitalari. Apostem per una feina amb qualitat humana, artística i educativa. 

ART I SALUT
A Tiretades entenem la salut no només com a absència de malaltia, sinó també com a benestar físic, psicològic i social. En el cas de les persones hospitalitzades i les acompanyants, ja siguin adultes o infants, la malaltia i la vida a l’hospital suposen un trencament respecte al seu entorn, les seves rutines i la seva vida social que amenacen també aquest benestar. En aquest context, entenem que els processos creatius que permeten l’expressió, la socialització i l’apropiació de l’espai poden formar part de les estratègies de recuperació.
A través de l’art, la potenciació de l’apoderament i l’autoestima, d’una banda, i el canvi de percepció de l’hospital com un lloc estrany o fins i tot hostil, de l’altra, propicien una estada més agradable i una actitud saludable envers la malaltia, la qual cosa té un efecte beneficiós en la recuperació dels pacients.
Les accions de Tiretades no són purament lúdiques i tampoc són arteràpia, però defintivament tenen un impacte positiu en el benestar de les persones hospitalitzades i les acompanyants. En concebre la nostra tasca com un procés i no com accions puntuals, s’aconsegueix un efecte real i significatiu tant en les persones com en les institucions.