Corrents d’aire a Can Ruti

Procés creatiu: l’Estiu
Maig-juny 2018

Exposició: Corrents d’aire
Juny-setembre 2018